Gdańsk      info

II NAGRODA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W GDAŃSKU.

Data: 2012
Powierzchnia: 1500 m²
Etap: projekt konkursowy
Projekt: NAAN architekci & CH2 architekci

Budynek administracyjno-biurowy nowej siedziby WFOŚiGW w Gdańsku zlokalizowany w centrum Gdańska przy ul. Rybaki Górne. Działka położona jest na styku obszaru Starego Miasta  i postindustrialnych terenów Stoczni Gdańskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie działki przepływa kanał Raduni, który stał się punktem wyjścia analiz projektowych. Sam teren inwestycji, na której znajdowały się XIX-wieczne koszary artylerii pruskiej zniszczone w wyniku działań wojennych znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wokół działki znajdują się budynki o różnej stylistyce.

Projektowany budynek usytuowano nawiązując do historycznego układu zabudowy, poprzez wytworzenie pierzei od strony ulicy Rybaki Górne i powiązanie budynku z brzegiem kanału Raduni.  Wytworzono domknięcie widokowe w obszarze przełamania ul. Rybaki Górne, w samym miejscu przełamania zlokalizowano wejście główne do budynku z projektowanym placem wejściowym przed budynkiem.

Projektowany budynek powiązano z kanałem Raduni: zbliżono budynek do brzegu Raduni  w poziomie 1 i 2 piętra, a w poziomie parteru przy brzegu kanału usytuowano taras.
Funkcjonalnie zaprojektowano budynek biurowy trójtraktowy z pokojami biurowymi usytuowanymi obwodowo oraz pasem środkowym mieszczącym komunikację i funkcje uzupełniające z doświetleniem światłem naturalnym od góry. Wytworzono układ pionowych i poziomych perforacji budynku – „ogrodów zimowych” pozwalający na doświetlenie przestrzeni traktu środkowego  i sali konferencyjnej na 1 piętrze i oferujący atrakcyjne przestrzenie zielone i rekreacyjne dla użytkowników.

Zastosowano materiały elewacyjne harmonizujące z zabudową sąsiednią: ciemnoczerwoną cegłę klinkierową, grafitowy kolor stolarki okiennej, betonowe opaski otworów okiennych i strefy wejścia.