Janowiec Wielkopolski     info

REWITALIZACJA RYNKU
JANOWIEC WIELKOPOLSKI I POLSKA

Data: 2011
Powierzchnia: 11 250 m²
Etap: realizacja wiosna 2012
Projekt: Michał Kołodziejczyk, Adam Rachwał, Katarzyna Turza-Rachwał

Analiza stanu istniejącego rynku w Janowcu Wielkopolskim pozwoliła na określenie założeń projektowych rewitalizacji. Założono modyfikację istniejącego układu komunikacyjnego poprzez ograniczenie ruchu kołowego z czterech do dwóch pierzei rynku oraz wprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego na pozostałych dwóch pierzejach. Zaproponowano uporządkowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowych stref zielonych, wymianę posadzki na płycie rynku, renowację i przeprojektowanie istniejącej fontanny oraz wprowadzenie nowych elementów małej architektury.
Ograniczenie ruchu kołowego wokół rynku umożliwiło zintegrowanie płyty rynku ze strefą wejściową kościoła pw. Św. Mikołaja, którego szerokość frontonu stała się modułem powtórzonym w rysunku posadzki.
Planowana realizacja: 2012 rok.