Konin     info

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ DLA ROZBUDOWY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W KONINIE

Data: 2012
Powierzchnia: 2216 m²
Etap: projekt konkursowy
Projekt: Adam Rachwał, Katarzyna Turza-Rachwał, Michał Kołodziejczyk

Projekt budynku stanowiącego rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie  zlokalizowano pomiędzy ulicami Bankową i Szarych Szeregów, na wąskiej, wydłużonej działce, na osi północ-południe. Bezpośredni kontekst urbanistyczny stanowi luźna zabudowa niska, usytuowana w zieleni. Teren opracowania znajduję się w odległości kilkuset metrów od istniejącego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej – projektowana rozbudowa funkcjonować będzie jako samodzielny i niezależny  budynek tej samej szkoły muzycznej. 

Budynek o rzucie wydłużonego prostokąta usytuowany został równolegle do krawędzi działki od strony wschodniej i zachodniej. Główny dojazd do budynku założono od strony ul. Bankowej, gdzie od frontu zaprojektowano parking  na 46 miejsc postojowych. Wzdłuż parkingu wyznaczono ciąg pieszy prowadzący bezpośrednio do podcienia wejściowego szkoły . 

Projektowany budynek niski o wysokości w najwyższym punkcie kalenicy do 12 m, częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z dachem stromym, układ dachu poprzeczny w postaci wielospadowych płaszczyzn połaci dachowych. Budynek wykończony tynkiem gładkim w kolorze białym nawiązującym do koloru budynków sąsiednich,  z otworami okiennymi o różnej wielkości, stolarka aluminiowa w kolorze szarym . Wejście zostało wyraźnie zaakcentowane poprzez podłużny podcień wejściowy stanowiący naturalne zadaszenie strefy wejścia. Kompozycja otworów okiennych odzwierciedla optymalne usytuowanie otworów w poszczególnych pomieszczeniach budynku.

Inspiracją dla kompozycji elewacji stała się grafika zapisu nutowego linii melodycznej na pięciolinii, graficznie rozedrganą a znaczeniowo i kompozycyjnie logiczną i spójną.

Układ przestrzenny budynku zaprojektowano w oparciu o trzy strefy funkcjonalne: strefa sali koncertowej na 350 osób, część dydaktyczno-administracyjna i strefa wspólna –hol wejściowy i foyer sali koncertowej.