Krasnystaw     info

II NAGRODA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA KWARTAŁU OGRANICZONEGO ULICAMI: MOSTOWĄ, CZYSTĄ, KOŚCIUSZKI I ZAMKOWĄ W KRASNYMSTAWIE

Data: 2013
Powierzchnia: 3860 m²
Etap: projekt konkursowy
Projekt: Adam Rachwał, Katarzyna Turza-Rachwał, Michał Kołodziejczyk