Świecie      info

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. BYDGOSKIEJ W ŚWIECIU

Data: 2013
Powierzchnia: 1000 m²
Etap: projekt konkursowy
Projekt: Adam Rachwał, Katarzyna
Turza-Rachwał, Michał Kołodziejczyk