Żukowo      info

I NAGRODA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GM. SŁAWNO

Data: 2012
Powierzchnia: 2200 m²
Etap: w trakcie realizacji
Projekt: NAAN architekci & CH2 architekci

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej obejmująca  nowy dwukondygnacyjny budynek szkolny połączony łącznikiem z istniejącym, budynek sali gimnastycznej oraz zespół boisk zewnętrznych. Projektowana rozbudowa zlokalizowana została z tyłu istniejącego budynku szkoły, usytuowanego wzdłuż ulicy. Nowy układ zabudowy, oparty na osi wschód-zachód, zakomponowany został jako sekwencja kolejnych dziedzińców otwartych na południe: pomiędzy istniejącym i projektowanym budynkiem szkoły wytworzono główny dziedziniec – dziedziniec wejściowy a pomiędzy projektowanym skrzydłem i budynkiem sali gimnastycznej –dziedziniec sportowy. Nowy budynek zaprojektowano w odniesieniu do stron świata i związanych z tym warunków nasłonecznienia działki: od strony północnej zlokalizowano funkcje administracyjne i techniczne szkoły, natomiast funkcje edukacyjne oraz świetlicę usytuowano od strony południowej.

Nowy budynek szkoły zaprojektowany został jako zespół dwóch podłużnych budynków niskich nawiązujących gabarytami, linią gzymsu i wysokością kalenicy do budynku istniejącego szkoły. Skrzydło południowe wykończono czerwoną cegłą elewacyjną, skrzydło północne białym tynkiem. Budynek sali gimnastycznej zaprojektowano jako prostą formę z płaskim dachem, wykończoną drewnem elewacyjnym w kolorze ciemnym, nawiązującym do koloru regionalnego budownictwa drewnianego.

W celu minimalizacji skali budynku sali gimnastycznej, sala została częściowo zagłębiona w ziemi.

Projekt konkursowy - kliknij tutaj
Stan na kwiecień 2016
Stan na czerwiec 2016
Stan na sierpień 2016